Treść strony

Kontakt

Agnieszka Jakubicz, Dariusz Kryszpiniuk
Dział Kultury Ludowej
tel/fax. 85 744 63 13, 85 749 60 50
pok-festiwal@pikpodlaskie.pl